Fundacja Aparat Caffe jest społeczną instytucją kultury fotograficznej, która dysponuje największą w Polsce i stale powiększającą się kolekcją eksponatów muzealnych związanych z fotografią. Zbiór ten liczy blisko 3,5 tys. analogowych aparatów i akcesoriów fotograficznych, klisz, szklanych negatywów zdjęć i tematycznych wydawnictw. Od 2017 r. jest udostępniany poprzez tematyczne wystawy w Atelier Fundacji Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie. Fundację obecnie tworzy Monika Rejewska-Mądrzyk, Piotr Mądrzyk, Ilona Dusza-Kowalska, Joanna Bród, Dominik Matuła i Namysław Tomaka  we współpracy z gronem pasjonatów i ekspertów w różnych dziedzinach fotografii.