" Wojna w szczególnie okrutny sposób dotyka bezbronne dzieci. Zamiast dzieciństwa funduje im lata pełne strachu, upokorzeń, aresztowań i wszechobecnej śmierci. W zasobie AAN znajduje się unikatowe świadectwo "Wojna i okupacja w oczach dziecka" – zbiór rysunków dzieci szkół podstawowych obrazujący niewyobrażalne skutki zbrodniczej wojny i pięciu długich lat okupacji niemieckiej. Prace te powstały w 1946 roku z inicjatywy Ministerstwa Oświaty"

- czytamy na stronie Archiwum Akt Nowych, które udostępniło kilkadziesiąt prac uczniów.


1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.

Obaj okupanci wprowadzili na ziemiach polskich okrutną politykę terroru i eksterminacji. Szacuje się, że w latach 1939-1945 r. śmierć poniosło ok. 6 mln obywateli polskich, przy czym ok. 660 tys. w ramach działań wojennych. Pozostali padli ofiarami polityki okupanta nastawionej na eksterminację.