W sierpniu zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża 49 proc. ankietowanych (tyle samo co w lipcu). Niezadowolonych z premiera jest 28 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe). 23 proc. - o 2 punkty procentowe mniej niż w czerwcu - wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS zapytał też o ocenę działalności rządu. Dotychczasowe efekty działań obecnego gabinetu dobrze ocenia 52 proc. badanych (bez zmian w stosunku do lipca), natomiast 26 proc. (mniej o 1 punkt procentowy) krytycznie podsumowuje dorobek rządu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 22 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy).

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej 50 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie (bez zmian od lipca), 35 proc. negatywnie (bez zmian), a 15 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

Jak podkreślił ośrodek sierpniowe wyniki nie różnią się istotnie od zarejestrowanych w czerwcu i lipcu.

"Gabinet Mateusza Morawieckiego ma znacznie więcej zwolenników niż przeciwników, a jego działania, w tym te ukierunkowane na gospodarkę, spotykają się na ogół z aprobatą obywateli. Przeważa również zadowolenie z samego premiera. Należy mieć jednak na uwadze to, że wizerunek urzędującego gabinetu i jego działalności bardzo różni się w zależności od politycznego i światopoglądowego usytuowania badanych, z którym z kolei korespondują określone cechy społeczno-demograficzne"

- czytamy w komentarzu CBOS.

Dodatkowo, w sierpniu niemal dwie trzecie Polaków (64 proc., od lipca wzrost o 4 pkt. proc.) zadeklarowało, że im i ich rodzinom żyje się dobrze.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pierwszy taki raport w historii tych badań. Co mówi? Że Polakom ŻYJE SIĘ DOBRZE!

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-23 sierpnia 2018 roku na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.