Obrona przeciwlotnicza stanowi jeden z ważniejszych elementów działań Sił Zbrojnych RP. Jest integralną częścią operacji prowadzonych w wymiarze morsko–powietrzno–lądowym, a ponadto wnosi istotny wkład w narodowy i sojuszniczy system Obrony Powietrznej. 100-lecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia Państwa Polskiego i jest doskonałą okazją do przedstawienia więzi z historią oraz dokonań polskich przeciwlotników. Organizatorem uroczystości jest Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie - czytamy na portalu 3. Flotylli Okrętów.

Oprócz uzbrojenia jednostek Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych swój sprzęt zaprezentuje także Marynarka Wojenna. W ramach pokazu statycznego będzie można zobaczyć przeciwlotniczy zestaw artyleryjski BLENDA, w skład którego wchodzą: wóz dowodzenia i kierowania ogniem WD-95 oraz 57 mm przeciwlotnicza armata S-60MB z 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego stacjonującego w Ustce - czytamy.

W skład systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej wchodzą zarówno siły okrętowe jak i brzegowe jednostki przeciwlotnicze. Głównymi jednostkami brzegowymi tego rodzaju broni w Marynarce Wojennej są 8. i 9. Dywizjon Przeciwlotniczy. 9. Dywizjon Przeciwlotniczy stacjonuje w Ustce. W strukturze 3. Flotylli Okrętów w Gdyni jest oddziałem taktycznym, przeznaczonym do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów MW. Natomiast 8. Dywizjon Przeciwlotniczy stacjonujący w Dziwnowie jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Przeznaczony jest do artyleryjsko - przeciwlotniczej osłony nakazanych obiektów flotylli, znajdujących się w strefie oddziaływania ogniowego dywizjonu. Oba dywizjony są zdolne samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby - informuje 3. Flotylla Okrętów.