Blokady parlamentu, groteskowe próby obniżenia autorytetu izb przez wwożenie ludzi w bagażnikach aut i personalne ataki na marszałków nie pomogły. W sierpniu 2018 r. Sejm - nigdy zbytnio przez społeczeństwo nielubiany - otrzymał od Polaków najwyższe oceny od siedmiu lat! 

W sierpniu 2018 r. po 31 proc. ankietowanych pozytywnie oceniało pracę Sejmu i Senatu, 

Notowania Sejmu zmieniły się w porównaniu do poprzednigo miesiąca. W przypadku izby niższej odsetek pozytywnie oceniających jej prace wzrósł o 1 punkt proc. O 1 punkt spadł odsetek niezdecydowanych, a odsetek ocen negatywnych pozostał na niezmienionym poziomie.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 sierpnia 2018 r. na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.