Pozostałe ujęte w sondażu partie nie przekroczyłyby progu wyborczego - SLD otrzymałoby 4 proc., Nowoczesna 3 proc. głosów, a partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego oraz Partia Razem po 2 proc.

Niezdecydowanych, któremu ugrupowaniu udzieliliby poparcie, było 13 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w drugiej połowie sierpnia wzięłoby w nich udział 72 proc. ankietowanych, do urn nie poszłoby 15 proc., a niezdecydowanych było 14 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-23 sierpnia na liczącej 1115 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.