Dla potwierdzenia słuszności swoich słów i czynów poseł lewicy powołał się... na Boga. 

Gdyby Jezus Chrystus zszedł dziś nie ziemię, to nie miałby nic przeciwko koszulce z napisem "konstytucja" na krzyżu

– powiedział poseł Nowoczesnej.

Koszulki z napisem "KonsTYtucJA" są elementem protestu KOD przeciwko PiS. Zwolennicy KOD zakładają podobne koszulki i bannery na pomniki w całej Polsce.

Jednocześnie Piotr Misiło stwierdził , że "Polska jest państwa świeckim".

Chciałbym, aby Konstytucja stała przed Ewangelią

 – dodał.

Po aż tak kuriozalnych słowach zastanawiamy się czy na pewno z posłem Misiło wszystko jest w porządku...