Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) chce wykluczyć z organizacji polską Krajową Radę Sądownictwa (KRS). Wczoraj przekazano KRS, że zajmie się tym posiedzenie plenarne 17 września w Bukareszcie.

Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej ENCJ.

O tę kwestię pytany był w Polskim Radiu 24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin.

Odczytuję to jako kolejny element nacisku na Polskę, wojny psychologicznej, która jest z Polską prowadzona w nadziei, że polskie władze "pękną", że uznają, że trzeba się wycofać z tych reform, które przeprowadzamy właśnie w imię załagodzenia tych różnych sporów, które są generowane. Ale my musimy wytrwać w tej sprawie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dla nas przede wszystkim odnośnikiem jest polskie społeczeństwo i nasi wyborcy, którzy na nas zagłosowali – powiedział.

Minister podkreślił, że "PiS powinno przede wszystkim być wierne oczekiwaniom swoich wyborców".

Stanowisko ENCJ pojawiło się dwa dni po tym, gdy Komisja Europejska zrobiła kolejny krok w procedurze o naruszenie prawa UE wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska pozostaje na stanowisku, że ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów.