13 sierpnia Sąd Rejonowy w Koszalinie wydał nakaz doprowadzenia skazanego do aresztu po tym, jak były sędzia w wyznaczonym na 8 sierpnia terminie... nie stawił się do odbycia kar za trzy przestępstwa. Sąd nie miał informacji, by to niestawiennictwo było usprawiedliwione.

Były sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie Janusz K. został 27 kwietnia 2017 r. skazany za popełnienie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym od grudnia 1998 r. do grudnia 2008 r. na łączną karę 4 lat więzienia. W zakładzie karnym przebywał 7 miesięcy i został zwolniony 12 czerwca 2018 r. po tym, jak Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej jednego z przestępstw.

Na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry 22 czerwca Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Janusza K.

Na skutek kasacji Sądu Najwyższego 12 czerwca 2018 r. uchylił wyrok w części dotyczącej jednego przestępstwa, na które został skazany były sędzia Janusz K. Polegało ono na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie 30 tys. zł w okresie od 8 grudnia 1998 r. do końca pierwszej połowy 1999 r. I tylko w tej części Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym Sądowi Okręgowemu w Koszalinie. Termin rozprawy został wyznaczony na 27 września 2018 r.

W mocy pozostają natomiast trzy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec Janusza K. Jedna to 2 lata pozbawienia wolności, druga - 1,5 roku, a trzecia - 10 miesięcy. Skazany ma też zapłacić grzywny w wysokości odpowiednio: 28,5 tys. zł, 22,5 tys. zł i 3 tys. zł.

Pierwsze z przestępstw, za które Janusz K. jest prawomocnie skazany, polegało na przyjęciu od określonej osoby w okresie od 26 sierpnia 2003 r. do 22 grudnia 2008 r. 70 tys. zł w zamian za wydanie korzystnego orzeczenia dla tej osoby. Drugi czyn dotyczy okresu od 31 maja 2006 r. do 22 maja 2007 r., gdy sędzia pełnił funkcję przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Przyjął wówczas od określonej osoby 40 tys. zł w zamian za wydanie wyroku uniewinniającego w jednej z prowadzonych przez siebie spraw.

Kolejne przestępstwo Janusz K. popełnił w okresie od 9 listopada 2008 r. do 22 grudnia 2008 r. Wówczas przyjął korzyść majątkową o wartości 300 zł w postaci artykułów spożywczych, m.in. ryby w galarecie oraz użyczenia na co najmniej 5 dni samochodu marki Mercedes w zamian za sporządzenie projektu apelacji na korzyść skazanych w sprawie, w której wcześniej uczestniczył w wydaniu wyroku.