Katolicka Agencja Informacyjna zapytała służby prasowe Trybunału Konstytucyjnego, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie parlamentarnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami terminy rozpraw/publicznych ogłoszeń orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wyznaczane są na niejawnych naradach sędziów składów orzekających. Jeżeli termin zostanie wyznaczony, to informacja ta będzie dostępna na stronie internetowej Trybunału"

- poinformowali lakonicznie pracownicy Obsługi Medialnej TK.

Biuro prasowe Trybunału podkreśliło, że termin posiedzenia w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony. Potwierdziło natomiast, że sprawa rozpoznawana jest przez pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego, któremu "zgodnie z Regulaminem Trybunału Konstytucyjnego z 27 lipca 2017 r. przewodniczy Prezes Trybunału".

"Trybunał Konstytucyjny wypowiada się poprzez swoje orzecznictwo. Wyrok w powyższej sprawie jeszcze nie zapadł"

- odpowiedziały KAI służby prasowe TK.

Wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej został złożony w październiku ub. roku przez posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) w imieniu 107 posłów, którzy podpisali się pod skargą do TK.

We wniosku zapytano, czy możliwość przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka - zapisana w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - jest zgodna z kilkoma artykułami Konstytucji RP.

Chodzi o art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), art. 32 (równe traktowanie przez władze publiczne) i art. 38 (gwarancje prawnej ochrony życia dla każdego człowieka), a także art. 2, mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a w szczególności przyporządkowaną tej zasadzie zasadą określoności przepisów prawa.

Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany do zajęcia się wnioskiem w konkretnych ramach czasowych. Nie ma przepisów, które by tę kwestię regulowały.

Pod koniec lipca z apelem „o jak najszybsze rozpatrzenie skargi konstytucyjnej dotyczącej dopuszczalności aborcji w przypadku przesłanki eugenicznej” wystąpiły do TK dwie posłanki klubu parlamentarnego PiS, Anna Sobecka i Anna Siarkowska. Jak stwierdziły, sprawa aborcji nie jest jedną z wielu rozpatrywanych przez Trybunał spraw, lecz „dotyczy najbardziej podstawowego prawa do życia”.

Parlamentarzystki wyrażają niepokój, że choć od złożenia poselskiego wniosku minęło 9 miesięcy, nic nie słychać o dalszych działaniach w sprawie tego wniosku.

„Apelujemy do Pani Prezes o pilne rozpoczęcie procedowania w niniejszej sprawie i powstrzymanie tego przerażającego procederu zabijania niewinnych dzieci w świetle prawa”

- podkreślają posłanki PiS w liście do prezes Trybunału Konstytucyjnego.