"W Instytucie Piłsudskiego w Ameryce przedstawiciele IPN będą dyskutować o pomocy Polaków udzielonej Żydom"

- poinformował IPN na swojej stronie internetowej. Tytuł panelu to "O Polakach ratujących Żydów podczas zagłady – przykłady, konteksty, wspólna pamięć".

W dyskusji wezmą udział historycy, którzy pracują m.in. w Biurze Badań Historycznych IPN.

Wśród nich jest dr Martyna Grądzka-Rejak, która prowadzi badania na temat życia codziennego podczas II wojny światowej i Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Żydów krakowskich; dr Aleksandra Namysło - koordynatorka projektu badawczego IPN "Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom"; dr hab. Marcin Kruszyński, który specjalizuje się w historii XX wieku oraz dr Władysław Bułhak – specjalista z zakresu historii polskiego wywiadu, zajmował się też dziejami polskiego obozu narodowego na początku XX wieku.

IPN przypomina, że Polacy ratujący Żydów to nie tylko prawie siedem tysięcy znanych z imienia i nazwiska bohaterów, upamiętnionych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, ale również tysiące rodaków, którzy pozostali anonimowi bądź nie otrzymali tego odznaczenia.

Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem od 1953 r. dokumentuje tragedię narodu żydowskiego podczas Holokaustu, a także honoruje Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy podczas wojny ratowali Żydów. Instytut podaje na swojej stronie internetowej, że do 1 stycznia 2018 r. wyróżnił prawie 27 tys. bohaterów, w tym 6863 Polaków, którzy tworzą największą grupę osób na 51 krajów świata.