Pątnicy dotrą do Częstochowy 14 sierpnia. Jak informują organizatorzy, do Częstochowy dotrze ok. 3,5 tys. młodych - co roku część pielgrzymów dołącza do WAPM na trasie.

Przed rozpoczęciem pielgrzymki mszę św. dla pątników w kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu odprawił kard. Kazimierz Nycz. Nawiązując do tegorocznego hasła pielgrzymki - "Niech zstąpi Duch Twój" - kard. Nycz przypomniał, że przywołuje ono słowa wypowiedziane na pl. Zwycięstwa - dziś pl. Piłsudskiego - przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r.

- Papież niedługo po swoim wyborze (...) wołał "Niech zstąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi"

- powiedział metropolita warszawski.

Jak podkreślił, w 1979 r. papież modlił się nie tylko o odnowę świata i Kościoła, ale przede wszystkim Polski, która wówczas "tej odnowy bardzo potrzebowała".

- Myślę, że to zawężenie jest także dzisiaj potrzebne. (...) Spróbujcie podczas tej pielgrzymki zawęzić je jeszcze bardziej i powiedzieć: "niech odnowi moje oblicze, niech odnowi moje serce, niech odnowi moje życie" (...). Bo nie zmieni się Polska, nie zmieni się Europa i nie zmieni się świat, jeżeli najpierw nie zmieni się każdy z nas

 - mówił hierarcha.

Zdaniem kard. Nycza, hasło to przywołuje pielgrzymowanie, którego uczył Jan Paweł II.

- Uczył nas tego pielgrzymowania wtedy - i robią to także jego następcy, ale pozostaje ono jego dziełem - kiedy on przyjeżdżał do młodych, zwłaszcza na Światowe Dni Młodzieży, i gromadził ich wokół ołtarza, gromadził ich wokół Eucharystii, a dopiero na drugim miejscu gromadził ich wokół siebie

- zaznaczył hierarcha.

Przypomniał, że hasło przywołuje także 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża.

- Pamiętnego października 1978 r., 40 lat temu - kiedy po ludzku zupełnie niespodziewanie, a zapisane to było w planach Bożych, w Jego zamiarach i Bożej Opatrzności - został wybrany na papieża kard. Wojtyła i stał się pasterzem, który prowadził lud pielgrzymujący przez prawie 27 lat

- powiedział kard. Nycz.

Dodał, że hasło przypomina też temat tegorocznego roku duszpasterskiego.

- Kiedy przywołujemy Ducha Świętego, kiedy chcemy Duchem Świętym żyć, kiedy chcemy - zwłaszcza wy, młodzi - pozwolić Duchowi Świętemu się prowadzić. Bo kiedy mówimy: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi", to czy zstąpi, to nie od nas zależy. Ale to, czy odnowi, zależy już od nas także. Na ile się otworzymy, na ile przyjmiemy to dotknięcie

 - podkreślił kard. Nycz.

Zaznaczył, że pątnikom powierza sprawy Kościoła i ojczyzny, "czasem trudne, czasem bolesne".

- A także sprawy naszej archidiecezji, a wśród tych spraw jedną szczególnie: to, żeby się odnawiało pokolenie kapłanów. A będzie się odnawiać pokolenie kapłanów, pokolenie domów zakonnych, zakonnic, wtedy, kiedy będą przychodzić do seminariów, od nowicjatów męskich i żeńskich, nowi młodzi ludzie przygotowani i wykształceni w imię słów, które mówi do nich Chrystus: "Pójdź za mną"

.Zdaniem kard. Nycza, w dzisiejszym świecie wielu propozycji młodym jest o trudniej usłyszeć głos powołania.

- A więc módlcie się o powołania podczas tej pielgrzymki, powołania kapłańskie i zakonne

 - zaapelował.

Jak zaznaczył metropolita warszawski, każda pielgrzymka wiąże się z podjęciem trudu, wysiłku i ofiary. Jednak - jak podkreślił - nawet ten trud, nawet upał, nie usprawiedliwiają narzekania.

- Mam nadzieję, że nie będzie to nigdy pielgrzymka szemrających ludzi(...). Bądźcie pogodni, bądźcie radośni; wiem, że tacy jesteście. Bo także tą pogodą, radością, otwarciem na innych ludzi, których będziecie spotykać, dajecie świadectwo, wychodzicie jakby na zewnątrz z tym, co się nazywa głoszeniem Ewangelii i dawaniem świadectwa waszego życia

 - podkreślił kard. Nycz.

Młodzież akademicka i szkół średnich Archidiecezji Warszawskiej od 1981 r. pielgrzymuje na Jasną Górę historycznym szlakiem sanktuariów i miejsc związanych z przeżyciami religijnymi. Trasa akademickiej pielgrzymki to ok. 300 kilometrów – codziennie ok. 35-40 km w 5-6 etapach. W WAPM idzie 18 grup, w tym jedna grupa wojska. Pielgrzymka przemierza szlak przez 52 parafie, 5 diecezji i zatrzymuje się w ok. 132 wsiach. Droga wiedzie szlakiem staropolskich sanktuariów m.in: przez Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Smardzewice, a tuż przed Jasną Górą – Mstów i Przeprośną Górkę.