Około 60 osób manifestowało po południu w centrum drugiego najważniejszego miasta Rosji, trzymając w rękach plakaty z hasłami domagającymi się respektowania praw przedstawicieli mniejszości seksualnych oraz z flagami przedstawiającymi tęczę.

Każda z osób demonstrowała oddzielnie - wybieg ten pozwolił organizatorom obejść brak pozwolenia ze strony władz na zorganizowany protest.

"Zatrzymanych zostało łącznie 30 osób" - powiedział AFP jeden z aktywistów, Aleksiej Nazarow. Jak dodał, sam wraz z innym działaczem podczas rozmowy znajdował się w policyjnym radiowozie, a "pozostałych (zatrzymanych) przewieziono na posterunek policji".

Jak przekazała Associated Press, między uczestnikami demonstracji a interweniującymi funkcjonariuszami nie wywiązały się starcia.

W Rosji, gdzie do 1993 roku homoseksualność uważana była za przestępstwo, a do 1999 roku za chorobę psychiczną, w 2013 roku przyjęto ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich. W zeszłym roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że prawo to narusza zasadę wolności słowa i dyskryminuje osoby homoseksualne.