Po zakończeniu etapu części teoretycznej i praktycznej szkolenia podstawowego ponad 140 studentów w ramach programu Legia Akademicka rozpoczęło moduł podoficerski. Celem realizacji szkolenia kandydatów na podoficerów jest nauczenie żołnierza-studenta niezbędnego zakresu umiejętności umożliwiających mu przetrwanie na współczesnym polu walki - czytamy na portalu CSWL Poznań.

Na poligonie w Biedrusku żołnierze-studenci poznają zasady rozpoznawania, zajęcia i ubezpieczenia rejonu wyjściowego oraz działania na wypadek kontaktu z przeciwnikiem. Szkoleni poznawali tajniki dowodzenia drużyną i przekazywania sygnałów dowodzenia. Praktycznie doskonalili umiejętności posługiwania się bronią, prowadzenia obserwacji, skrytego podejścia i działania w składzie drużyny w rejonie wyjściowym - informuje poznańskie Centrum.