Druga pod względem wielkości grupa (39 proc.) najczęściej odtwarza muzykę z telewizji, a 30 proc. korzysta z muzyki dostępnej bezpłatnie w internecie - wynika z badania.  Z płatnych serwisów internetowych korzysta jedynie 8 proc. badanych. Pozostali, jako swoje główne źródła muzyki wskazują płyty CD lub DVD (14 proc.), pliki dźwiękowe zapisane w pamięci urządzenia, np. smartfona (11 proc.). 2 proc. korzysta z płyt winylowych. 

Zdaniem twórców raportu wybór źródła muzyki jest najsilniej związany z wiekiem; badani w wieku co najmniej 45 lat częściej niż przeciętnie (70 proc.) słuchają muzyki z radia, osoby powyżej 54 roku życia "najczęściej również emitowanej w telewizji" (50 proc.)

CBOS podaje, "że młodsi, a zwłaszcza najmłodsi, najczęściej wybierają muzykę online" (72 proc.), zarówno dostępną bezpłatnie (to najpopularniejszy sposób pozyskiwania muzyki przez osoby w wieku 18-24 lata), jak i w ramach płatnej oferty (23 proc.). Znaczna ich część odtwarza również pliki dźwiękowe zapisane w pamięci smartfona lub innego urządzenia (27 proc.)

Z uzyskanych deklaracji wynika, że 65 proc. dorosłych słucha muzyki codziennie, 21 proc. kilka razy w tygodniu, pozostali (10 proc.) jeszcze rzadziej. 4 proc. w ogóle nie słucha muzyki.

86 proc. dorosłych słucha muzyki głównie w domu. 30 proc. robi to na ogół w czasie dojazdu do pracy lub szkoły, 20 proc. w trakcie dłuższych podróży i tyle samo w pracy. Pozostałe 8 proc. słucha muzyki przede wszystkim na koncertach oraz imprezach okolicznościowych, przyjęciach (8 proc.).

Według przeprowadzonego sondażu, większość badanych słuchających muzyki przeważnie łączy słuchanie z innymi czynnościami, np. z pracą, nauką, sprzątaniem (83 proc.). Tylko 17 proc. słuchając muzyki nie robi w tym czasie nic innego. Ten drugi sposób słuchania zauważalnie częściej wskazują mężczyźni niż kobiety.

Najwięcej słuchaczy (29 proc.) preferuje muzykę rozrywkową, popularną. CBOS zaliczył do tej kategorii, także "odpowiedzi mówiące o zamiłowaniu do popularnych piosenek i znanych przebojów". Druga najpopularniejsza kategoria (20 proc.) to disco polo. 17 proc. wybrało rock. 

Prezentowane dane pochodzą z badania CBOS "Słuchanie muzyki" zrealizowanego w lipcu 2018 roku. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 28 czerwca – 5 lipca 2018 roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.