Żołnierze 3 kompanii zmechanizowanej batalionu zmechanizowanego szkolili się pod czujnym okiem swoich instruktorów. Do wykonania mieli kilka zadań na poszczególnych stanowiskach. Rzut granatem treningowym, częściowe składanie i rozkładanie broni, montaż oraz wizowanie celownika, wykrywanie i meldowanie o wykrytych celach według dozorów, określanie średniego punktu trafienia, nauka strojenia radiostacji, ewakuacja rannego z pola walki, zakładanie ubioru bojowego żołnierza piechoty – to przykłady punktów nauczania, które realizowali — czytamy na oficjalnym portalu 9. BKPanc.

Było to jedno z ich cyklicznych szkoleń. Zajęcia kontrolował dowódca batalionu zmechanizowanego ppłk Piotr Szelezin.

Głównym celem każdego z naszych szkoleń jest doskonalenie umiejętności żołnierzy i wyrabianie wymaganych nawyków – podkreśla kierownik ćwiczenia ppor. Rafał Gałęzewski, cytowany przez portal braniewskiej brygady.