Węgry: będą kary za bezdomność

Od połowy października zamieszkiwanie w przestrzeni publicznej będzie na Węgrzech uznawane za złamanie przepisów. Takie zapisy zawiera przyjęta przez parlament poprawka do kodeksu wykroczeń.

pixabay.com

Poprawka ustala specjalną procedurę postępowania wobec bezdomnych.

Najpierw policjant wzywa bezdomnego do opuszczenia przestrzeni publicznej. Jeśli w ciągu 90 dni stróż prawa uczyni to trzykrotnie, a bezdomny nie podporządkuje się w tym terminie także za czwartym razem, zostanie wszczęte wobec niego postępowanie w sprawie naruszenia przepisów.

Aby można było nadzorować spełnianie takich wezwań, powstanie ewidencja osób objętych wezwaniami.

Osobie, wobec której wszczęto postępowanie, można nakazać wykonanie prac społecznie użytecznych, a jeśli odmówi, można ukarać ją aresztem. Decyduje o tym sąd.

Ponieważ wszczęcie postępowania będzie się wiązać z zatrzymaniem, policja na ten czas musi zadbać o czystość danej osoby i zapewnić jej czyste ubranie, a także zadbać o jej dobytek i zwierzęta.

Jako cel nowych przepisów wskazano lepszą organizację usług socjalnych dla bezdomnych oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

#bezdomni #Węgry #przepisy

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo