Wyniki najnowszego sondażu nie pozostawiają złudzeń. Choć w Niemczech maleje liczba wniosków o azyl (w pierwszym półroczu br. jest o 19 proc. niższa niż w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku), niepokój wśród obywateli wręcz przeciwnie - wzrasta.

Okazuje się, że aż 54 proc. Niemców wątpi w "możliwość skutecznego kontrolowania granic", 80 proc. chce bardziej skutecznej kontroli migracji, 77 proc. większej konsekwencji przy deportowaniu osób, którym odmówiono azylu, 76 proc. poprawy bezpieczeństwa w kraju, a 71 proc. surowszych kar dla migrantów dopuszczających się przestępstw. 

Wyniki ankiety wskazują na niezadowolenie Niemców z funkcjonowania systemu politycznego.

80 proc. uważa, że proces podejmowania decyzji trwa zbyt długo, zaś  64 proc. jest zdania, że żaden problem w kraju nie jest rozwiązany.