Jak poinformowała oficer prasowa policji w Gnieźnie Anna Osińska, na znalezisko natrafił we wtorek operator koparki podczas prac ziemnych na terenie zajezdni autobusowej MPK. Teren zabezpieczyli funkcjonariusze z grupy minersko–pirotechnicznej.

"Na miejsce przybył patrol saperski z Inowrocławia, który zabrał znalezione granaty ręczne, amunicję strzelecką, granatnik przeciwpancerny i inne fragmenty uzbrojenia armii niemieckiej do neutralizacji na poligonie. Przedmioty te, jak określili saperzy, pochodziły z czasów II wojny światowej"

– poinformowała Osińska.

Policjanci przypominają, że odnalezionych materiałów wybuchowych nie należy dotykać ani próbować przenosić.

"Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć"

– powiedziała Osińska. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji.

Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów.