Kolejny dzień na Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymce z Suwałk do Ostrej Bramy rozpoczął się w Berżnikach, gdzie przy pięknym drewnianym kościele odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. Piotra Pączkowskiego, przewodnika grupy żółtej. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Władysław Napiórkowski, który na koniec eucharystii obdarował wszystkich pątników pamiątkowymi pocztówkami z cytatami z Pisma św.

Po Mszy św. wyruszyliśmy na pierwszy etap kolejnego dnia rekolekcji w drodze, który kończył się na przejściu granicznym. Tutaj doszło do wzruszającego spotkania z naszymi rodakami, na czele z ks. Józefem Aszkiełowiczem oraz Stanisławem Łabowiczem. Przyjechali z różnych stron Wileńszczyzny, aby przywitać pielgrzymów po staropolsku: chlebem i solą. Każda grupa otrzymała również biały ser z kminkiem, jeden z lokalnych przysmaków oraz po pięknym kwiecie słonecznika. Ten z kolei podarek miał symbolizować słońce, którego życzyli uczestnikom pielgrzymki nasi rodacy.

Niestety to życzenie, jak na razie, się nie spełniło i pielgrzymi niemal cały dzień przeszli w ulewnym momentami deszczu. W ramach duchowego programu rozważaliśmy dzisiaj kolejny z darów Ducha Świętego – dar rozumu. W czasie modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego i na różańcu pątnicy przedstawiali intencje towarzyszące im w drodze do Ostrej Bramy. Włączyliśmy w nie także prośby o modlitwę przesłane za pośrednictwem naszego portalu (można je wpisywać w komentarzach). Na szlaku gościliśmy też ekipę Telewizji Polskiej.

Po 32 kilometrach marszu pielgrzymi dotarli na pierwszy nocleg na ziemi litewskiej w Lejpunach (Leipalingis). Kończący dzień Apel Jasnogórski odśpiewaliśmy w strugach deszczu, po czym wszyscy udali się na zasłużony spoczynek do miejscowej szkoły. Pomimo zmęczenia i trudnych warunków pogodowych entuzjazm wśród pielgrzymów nie gaśnie.

Obecnie Lejpuny należą do okręgu olickiego w rejonie Druskienniki. Miejscowość liczy 1750 mieszkańców i jest siedzibą starostwa. Jesteśmy tu przyjmowani gościnnie przez miejscowego proboszcza parafii litewskiej ks. Pauliusa Mariulionisa, który przed laty uczestniczył w Polsce w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę.

W Lejpunach znajdziemy i w tej miejscowości ślady naszej narodowej kultury. Jest nią przede wszystkim parafialna świątynia pw. Wniebowzięcia NMP wybudowana w 1819 roku przez ks. Antoniego Kruszewskiego, kanonika wileńskiego. Przy szkole, przy której ulokowana jest baza noclegowa naszej pielgrzymki, znajduje się klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku, według projektu Marcina Knackfusa. W oficynie pałacu obecnie znajduje się muzeum krajoznawcze. Natomiast przy kościele znajduje się odnowiony przedwojenny pomnik Niepodległości Litwy, która w tym roku świętuje podobnie jak my setną rocznicę utworzenia w 1918 r. niepodległego państwa (Republika Litewska powstała 2 listopada 1918 r.)

Jutro pątnicy przekroczą Niemen i dojdą do Merecza. Zapraszamy do duchowego włączenia się w nasze pielgrzymowanie za pośrednictwem naszego portalu.