1. 

Podczas przesłuchania szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS) pytała świadka m.in. o to, czy i kiedy doszło do blokady rachunków Amber Gold.

"Nie pamiętam" - odparł Parafianowicz.

2. 

Odpowiadając na kolejne pytania szefowej komisji, Parafianowicz przyznał, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma możliwość zablokowania rachunku firmy na 72 godz., a potem powinien uzyskać "przedłużenie" prokuratorskie.

"Czy pan to zrobił w stosunku do kont Amber Gold?" - pytała więc Wassermann. "W kwietniu na pewno nie. Czy w sierpniu robił to departament (którym kierował świadek), czy prokuratura, nie pamiętam" - odpowiedział Parafianowicz.

3.

"W maju ma pan wiedzę, że jest to piramida finansowa rozpracowywana przez ABW, że sprawa jest rozwojowa (...). Dlaczego w tych okolicznościach pan nie podjął decyzji o blokadzie rachunków?"

- kontynuowała Wassermann.

"Nie umiem odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, jaką wiedzę miałem wtedy i czy były mocne przesłanki do zamknięcia tych rachunków"

- odpowiedział Parafianowicz.

4.

Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) pytał świadka, jakimi działaniami skutkowała wiedza, którą powziął w kwietniu i maju, dotycząca przepływów finansowych Amber Gold. Informację tę - jak mówił polityk Kukiz'15 - przekazały Ministerstwu Finansw dwa banki - Meritum Bank i Alior Bank. Chodziło o transakcje ponadprogowe wykonywane przez Amber Gold.

"Z tego co pamiętam, poinformowaliśmy o tych transakcjach ABW" - odparł świadek.

"A jakie działania wewnątrz ministerstwa i podległych służbach były podjęte?" - dopytywał poseł Kukiz'15.

"Nie pamiętam, jakie wydawałem konkretne polecenia w sprawie" - odpowiedział Parafianowicz.

5.

Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę, że departament w Ministerstwie Finansw, którym kierował Parafianowicz, pozyskał ponad 2 tys. razy informację o transakcjach ponadprogowych (na ok. 2 mld zł), w których stroną była jedna ze spółek Amber Gold.

"Dlaczego pomimo zgłoszeń instytucji obowiązanych (banków) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (...) co najmniej do maja 2012 r. nie podjął stosownych czynności, do których był zobowiązany z mocy ustawy?"

- dopytywał więc Rzymkowski.

"Nie pamiętam, czy jak departament dostał jakieś informacje z banku, czy je analizował, czy przekazał dalej, tego nie wiem, nie pamiętam"

- odparł Parafianowicz.

6.

Przewodnicząca pytała także, czy w listopadzie 2011 r. o sprawie Amber Gold poinformował ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego. "Nie pamiętam (...) na pewno rozmawialiśmy o tym wiosną 2012 r., jak firma OLT rozpoczęła działalność i, z tego co pamiętam, dosyć intensywnie się rozwijała" - powiedział Parafianowicz.