Prezes IPN Jarosław Szarek zauważył, że historyczna i patriotyczna tematyka prac Andrzeja Pityńskiego odzwierciedla losy rodziny artysty: dziadek był ułanem, rodzice walczyli w Armii Krajowej, a wuj był jednym z najdłużej ukrywających się Żołnierzy Wyklętych. Bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego artysta poświęcił swój pierwszy monumentalny pomnik – odsłoniętą w 1983 r. rzeźbę „Partyzanci”.

W ostatnim czasie jego dzieła stały się słynne w Polsce. Uhonorowanie Andrzeja Pityńskiego Orderem Orła Białego jest chyba najlepszym podkreśleniem jego działalności. Niedawna sprawa pomnika katyńskiego w New Jersey, który wskutek decyzji burmistrza Stevena Fulopa miał zostać usunięty z dotychczasowego miejsca, rozsławiła to jedno z najwybitniejszych dzieł mistrza Pityńskiego. W jakże wymowny sposób, tak jak zresztą wszystkie jego pomniki, ukazuje nasze losy. Pomniki Andrzeja Pityńskiego w niezwykle wyrazisty sposób nawiązują do historii polskiej.

– powiedział dr Szarek.

Fot. Aleksandra Wierzchowska/IPN

Ogrom i sugestywny charakter prac Andrzeja Pityńskiego doskonale oddają zdjęcia Czesława Czaplińskiego, prywatnie –  przyjaciela artysty. Czapliński jest artystą fotografem, dziennikarzem i twórcą filmów dokumentalnych. Od 1979 r. mieszka w Nowym Jorku i Warszawie. Jest autorem 41 albumów i książek oraz wielu filmów. Na wystawie pokazał zarówno fotografie pomników w plenerze, jak i unikatowe zdjęcia Andrzeja Pityńskiego w jego pracowni lub w otoczeniu rodziny.

Fot. Aleksandra Wierzchowska/IPN

Ekspozycja jest przedsięwzięciem Biura Edukacji Narodowej IPN, a towarzyszącą jej ideę krótko przedstawił dr Waldemar Brenda, zastępca dyrektora BEN. Głos zabrał także obecny wśród gości Jan Pietrzak. Artysta podkreślił oryginalność prac Andrzeja Pityńskiego, które swoim romantycznym, emocjonalnym stylem wyróżniają się na tle innych pomników.