Od godz. 10 zeznania składa syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. Józef Dębiński. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS) poinformowała, że podczas przesłuchania komisja będzie go pytała m.in. o kwestię jego ponad pięcioletniej "walki z urzędami skarbowymi w Gdańsku". Poruszony ma też zostać aktualny stan tego, jak następuje spłata środków dla osób pokrzywdzonych. 

Tego samego dnia po południu przed komisją ma stanąć była naczelnik I Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Violetta Gorecka. Jak informowała podczas jednego z wcześniejszych przesłuchań M. Wassermann, I Urząd Skarbowy w Gdańsku był właściwym nie tylko dla Amber Gold, ale też dla pozostałych spółek z tej grupy, niektórych spółek OLT Express, jak również dla rozliczenia szefów Amber Gold - Marcina i Katarzyny P.

Jeszcze przed przesłuchaniem pierwszego świadka odbyło się posiedzenie niejawne komisji ds. Amber Gold. Członkowie komisji mieli formalnie podpisać gotowe już zawiadomienia do prokuratury dotyczące sześciu świadków, którzy zeznawali przed komisją w wątku dotyczącym służb specjalnych oraz policji.

Łącznie w nadchodzącym tygodniu komisja śledcza zaplanowała przesłuchania czterech świadków.

We wtorek o godz. 10 ma rozpocząć się przesłuchanie b. Głównego Inspektora Informacji Finansowej, Andrzeja Parafianowicza.

- Myślę, że to najistotniejsza postać, jeśli chodzi o wątek skarbówki w sprawie Amber Gold - oceniła Wassermann. - Tu jest kilka ciekawych wątków - stwierdziła.

Z kolei w środę przed komisją ma stanąć były szef resortu finansów, Jan Vincent-Rostowski.

- Będzie nas interesować jego wiedza na temat sprawy Amber Gold oraz działania,  jakie podjął - wskazała Wassermann.