Władze Krakowa od wielu lat zabiegają o odzyskanie całego budynku. W marcu tego roku krakowski Sąd Okręgowy oddalił wniosek Związku Legionistów Polskich o zasiedzenie w tym budynku. Związek złożył od tego wyroku apelację, trafiła ona do sądu 3 lipca i zostanie rozpoznana najprawdopodobniej we wrześniu.

Jednocześnie na podstawie innego, prawomocnego wyroku sądowego Związek Legionistów był zobowiązany wydać gminie pomieszczenia o łącznej pow. ok. 100 m kw. użytkowane przez inne podmioty. Na początku czerwca komornik wstrzymał jednak egzekucję, ponieważ komendant naczelny związku, Krystian Waksmundzki, oświadczył, że związek użytkuje budynek w całości. Przedstawiciele miasta zaprotestowali twierdząc, że to kolejny przypadek manipulowania faktami, by przeciągnąć postępowanie.

Do Urzędu Miasta wpłynęło dziś pismo, w którym komornik informuje nas, że podejmie czynności w Domu im. Józefa Piłsudskiego w drugiej połowie sierpnia.

– powiedział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Zapewniliśmy, że jesteśmy gotowi wziąć w depozyt i właściwie zabezpieczyć zbiory, które mogą znajdować się w pomieszczeniach, które są przedmiotem egzekucji komorniczej. Jeśli uzyskamy do nich dostęp natychmiast rozpoczniemy remont.

– dodał.

Niezależnie od tych planów w przyszłym tygodniu ma się rozpocząć remont elewacji Domu im. J. Piłsudskiego.

W marcu, na polecenie ministra kultury, w funkcjonującym w Domu im. Józef Piłsudskiego Muzeum Czynu Niepodległościowego przeprowadzono kontrolę. Stwierdzono m.in. że dostęp do zbiorów jest utrudniony, są one przechowywanie w warunkach niezapewniających właściwego stanu zachowania, a stan techniczny pomieszczeń należy uznać za niewystarczający.

Budynek – perła architektury modernistycznej – jest w coraz gorszym stanie, a zbiory nie są odpowiednio wyeksponowane. Przyznać trzeba, że sale ekspozycyjne to absolutny skansen muzealny, ​​​​​​​od dawna pojawiały się też plotki o zaginięciu części eksponatów.

Wiosną tego roku Stowarzyszenie Związek Legionistów Polskich odrzuciło możliwość zawarcia z miastem porozumienia w sprawie generalnego remontu Domu im. Józefa Piłsudskiego, o co władze Krakowa zabiegały od stycznia. Gmina deklarowała podjęcie i sfinansowanie prac, a na ich czas przeniesienie zewidencjonowanych pamiątek z Muzeum Czynu Niepodległościowego do oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Szpitalnej oraz zwrócenie ich po zakończeniu inwestycji. Proponowała także pomoc w przygotowaniu scenariusza wystawy stałej, która byłaby prezentowana w po zakończeniu remontu.

Decyzję o budowie Domu im. Józefa Piłsudskiego podjęto na I Zjeździe Związku Legionistów Polskich, a 23 grudnia 1927 roku władze Krakowa przekazały byłym Legionistom teren na Oleandrach. Rok później Metropolita Krakowski, abp książę Adam Sapieha, poświęcił kamień węgielny. Budynek w stylu modernistycznym zaprojektował słynny polski architekt Adolf Szyszko-Bohusz we współpracy ze Stefanem Strojkiem. W 1934 roku otwarto pierwszą część budynku,a 1936 roku otwarto pierwszą wystawę pamiątek w Sali Kadrówki, wyeksponowano zostały też urny, z których ziemia została złożona w Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu.