Łatwy dostęp do różnorodnych informacji i materiałów oprócz bezdyskusyjnych zalet niesie wiele zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość budowy improwizowanych urządzeń wybuchowych połączonych ze środkami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi (CBRN IED). Jest to potencjalny środek walki mogący być użyty przez grupy terrorystyczne lub pojedynczych zamachowców, tzw. samotnych wilków - informuje oficjalny portal CSWIiCH.

W jaki sposób rozpoznać takie urządzenia? Jak przeprowadzić operację ich neutralizacji? Jaki sprzęt jest niezbędny, a jaki pożądany? Jaki system przeciwdziałania jest najbardziej efektywny? Na te pytania starano się odpowiedzieć podczas konferencji NCT 2018, zorganizowanej w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych w Vught w Holandii.

Wrocławska jednostka reprezentowana była przez trzech oficerów: ppłk. Piotra Tomków, mjr. Artura Marcinkowskiego oraz por. Wojciecha Mellera. Podczas konferencji ppłk Tomków zapoznał jej uczestników z polskim systemem antyterrorystycznym, podkreślając rolę CSWIiCH w zakresie szkolenia sił przeciwdziałających zagrożeniu IED, zarówno w kraju jak i za granicą. Prezentacja obejmowała także zapoznanie z zasadami usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wykorzystanie patroli saperskich do podejmowania przedmiotów pochodzenia wojskowego. Tak duża liczba zaangażowanych sił jest unikalna na terenie Europy - czytamy.

Podczas trzech dni, oprócz części plenarnej, organizowane były praktyczne ćwiczenia grup EOD. Instruktorzy z NCT przygotowali szereg zdarzeń, które były wstępnie analizowane, a potem rozwiązywane przez międzynarodowe grupy z Polski (1. Pułk Saperów i 2. Mazowiecki Pułk Saperów), Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej i Czech. Przedstawiciele CSWIiCH pełnili rolę koordynatorów działań polskiej grupy, która prowadziła rozpoznanie i neutralizację CBRN IED, m.in. na stacji metra oraz w pomieszczeniach gospodarczych - podaje oficjalny portal wrocławskiego Centrum.