W bazie Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo kompania manewrowa realizowała zajęcia Fire Phobia, przygotowane i przeprowadzone przez węgierskich instruktorów. W ramach doskonalenia procedur CRC (Crowd and Riot Control) żołnierze ćwiczyli kontrolę nad tłumem oraz postępowanie w przypadku użycia przez demonstrantów substancji łatwopalnych - czytamy na portalu.

Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności nabytych w kraju, a także naukę procedur stosowanych przez KTM (KFOR TACTICAL MANOUVER UNIT) przygotowujących żołnierzy do zintegrowanych działań w strukturach międzynarodowych - podaje DO RSZ.

W czasie zajęć ćwiczono przyjmowanie odpowiedniej postawy oraz techniki unikania obrażeń w czasie zamieszek. Zajęcia rozpoczęły się od omówienia warunków bezpieczeństwa. Następnie, przeprowadzono zajęcia praktyczne, podczas których trenowano pojedynczego żołnierza, drużynę, pluton z zastosowaniem prawdziwych „Koktajli Mołotowa” - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Tego typu treningi są bardzo ważnym elementem szkolenia żołnierzy do wykonywania zadań mandatowych w rejonie Republiki Kosowa. Ćwiczenie różnych wariantów działania przekłada się na sprawne wykonywanie stawianych przed żołnierzami zadań. Trening z CRC, czyli kontroli tłumu w czasie zamieszek jest jednym z elementów zintegrowanego międzynarodowego szkolenia FOC (Full Operational Capability) mającego na celu usprawnienie oraz ujednolicenie sojuszniczych działań w rejonie misji - czytamy.