Co jeszcze zmieni się na uczelniach? Reforma skierowana do dalszych prac

Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, popularnie określaną mianem Ustawy 2.0 i przepisy ją wprowadzające, po poprawkach zgłaszanych przez senatorów, skierowano do dalszych prac w senackiej komisji.

Filip Błażejowski/Gazeta Polska

W Senacie dyskutowano dziś na temat dwóch ustaw przyjętych w ubiegłym tygodniu przez Sejm: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas trwającej ponad pięć godzin senackiej dyskusji liczne poprawki do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zgłosił senator Piotr Wach. W myśl jednej z nich recenzje rozprawy doktorskiej sporządzane mają być w języku polskim lub angielskim. Podkreślał on, że jest to poprawka „projakościowa”, ponieważ język „nie jest określony oryginalnie w ustawie”. W jego ocenie poprawka znacznie ułatwi zlecenie recenzji za granicą.

Kolejna poprawka dotyczy wnioskowania o otwarcie przewodu habilitacyjnego. W jej myśl osoba, która będzie chciała uzyskać habilitację nie będzie mogła tego zrobić na swojej uczelni. Zdaniem Wacha jest to poprawka „projakościowa i sprawiedliwa”. Według innej z poprawek w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” może zostać wyłonionych 15 uczelni akademickich - obecnie w ustawie jest ich 10.

Poprawki do obu ustaw zgłosili również Zbigniew Cichoń z PiS i Marek Rocki z PO. Obecny w czasie dyskusji wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaapelował do senatorów o przyjęcie ustawy.

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, nazywana też Konstytucją dla Nauki, ma zastąpić cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r.

Ustawa uzależnia wiele możliwości uczelni (m.in. możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych) od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska we prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Poza tym po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Planowany jest nowy podział dyscyplin - wzorowany na podziale proponowanym przez OECD.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Jarosław Gowin #nauka #szkolnictwo wyższe #uczelnia #ustawa 2.0

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo