Tematyka "Wilka" obejmuje m.in. wiedzę z zakresu taktyki, walki wręcz, umiejętności przetrwania czy posługiwania się bronią oraz uzbrojeniem i sprzętem bojowym. Przez cały okres kursu podoficerowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktorów, którzy ukończyli już kurs "Wilk". Celem praktycznego szkolenia było przede wszystkim doskonalenie dowódców drużyn/sekcji w podejmowaniu słusznych i trafnych decyzji w sytuacjach stresowych, a także umiejętność przewodzenia i kierowanie zespołem ludzkim. Żołnierze codziennie  sprawdzani byli pod względem ich zdolność do działania, wydolność i efektywności - podaje oficjalny portal giżyckiej brygady. 

Wytrzymałość fizyczna kursantów była testowana prawie każdego dnia, zarówno w czasie zajęć z walki wręcz, pokonywania terenu przygodnego lub podczas szkolenia taktycznego. W trakcie kursu codziennie sprawdzana i doskonalona była wiedza teoretyczna z podstawowych przedmiotów wojskowych – całość kursu przebiegała tak, aby każdy z Zawiszaków mógł przekonać się co potrafi, a z czego jeszcze musi się podszkolić aby móc sprawnie i skutecznie dowodzić drużyną/sekcją - czytamy.

Ostatecznie kurs ukończyło 12 podoficerów na 25 startujących.