Bardzo jestem szczęśliwy, dumny i myślę, że wyrażam tutaj nie tylko swoje uczucia, ale uczucia całego zespołu, który pracuje nad tworzeniem tej inwestycji, tworzeniem Muzeum Historii Polski, tworzeniem wystawy stałej. To wielki dzień dla nas, ale również dla wszystkich Polaków. Za kilkadziesiąt miesięcy powstanie tutaj duże, ważne, narodowe Muzeum Historii Polski. To będzie dom dla nas wszystkich, ale również ważne miejsce na mapie turystycznej naszego kraju, które będzie pokazywało historię Polski - to jak ona jest ciekawa, fascynująca - wszystkim turystom zagranicznym

- mówił Kostro.

Jak przypomniał, na Cytadeli Warszawskiej w XVIII w. stały koszary Gwardii Pieszej Koronnej, dawnej jednostki wojska I RP.

Kilkaset metrów stąd dalej stoją budynki, które należą dziś do Wojska Polskiego, ale znajdują się na fundamentach konwiktu pijarskiego. Tutaj mieszkali uczniowie Collegium Nobilium, czyli elitarnej szkoły I RP, którzy uchwalali potem m.in. Konstytucję 3 Maja. Tu niedaleko w jednej działobitni była niemiecka radiostacja przejęta przez wojsko polskie w listopadzie 1918 r. I stamtąd został nadany komunikat o powstaniu niepodległego państwa polskiego 16 listopada 1918 r.

 - podkreślił dyrektor Muzeum.

Zaznaczył także, że jest to również miejsce uświęcone krwią tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

W X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej byli więzieni wybitni przywódcy polscy Powstania Styczniowego, ruchów niepodległościowych, w tym Józef Piłsudski, Roman Dmowski. To jest bardzo ważne miejsce

- powiedział Kostro.

Zapowiedział, że to miejsce stanie się otwarte dla szerokiej publiczności.

Znajdujemy się blisko centrum Warszawy, we wspaniałej dzielnicy, jaką jest Żoliborz, też historycznej, ważnej dla naszego miasta, dla Polski (...) Te budynki będą elementem parku, który nazywamy roboczo Parkiem Niepodległości. Chcielibyśmy, by ten parku, w którym znajdzie się Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i dwa istniejące już muzea, czyli Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, stało się ważnym, ciekawym, atrakcyjnym kompleksem. Do którego będą przychodzili ludzie - warszawiacy, turyści z całej Polski i innych krajów. Cieszymy się, że będziemy tworzyli takie wspaniałe, warte zwiedzenia miejsce

 - dodał dyrektor. 

W uroczystym otwarciu budowy wziął również udział szef resortu kultury i wicepremier Piotr Gliński:

Muzeum Historii Polski to jest coś, na co Polacy czekają od lat. To jest nasz obowiązek, żeby jak najszybciej oddać to miejsce, ten nowy budynek, nową siedzibę Muzeum Historii Polski, nową i pierwszą w zasadzie, (...) muzealnikom, ale oddać po prostu Polakom

- powiedział Gliński w trakcie uroczystości.

Budujemy wreszcie stałą siedzibę dla Muzeum Historii Polski, z jednej strony to jest duża radość i uroczystość, z drugiej strony olbrzymia odpowiedzialność

 - zaznaczył szef MKiDN.

Minister kultury dodał, że jest przekonany, że uda się zrealizować tę inwestycję "szybko i sprawnie" i "będziemy mieli to piękne muzeum".