W Jasionce k. Rzeszowa odbywa się dzisiaj Forum Regionów Trójmorza, podczas którego szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego.

Premier podkreślił w nim, że zainicjowany w 2015 roku projekt Trójmorza czerpie z myśli politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego i stanowi wypełnienie dziedzictwa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Jest to najambitniejsza strategia napisania na nowo mapy gospodarczej Europy po rozszerzeniu UE w 2004 przy strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Projekt ten opiera się na transformacji naszego myślenia o miejscu Polski w relacjach międzynarodowych" - zaznaczył Morawiecki.

"Możemy śmiało powiedzieć, że staliśmy się członkiem Zachodu" - podkreślił premier. Dodał, iż nie oznacza to jednak braku ryzyka ze Wschodu, chociażby w kontekście ataku Rosji na Ukrainę.

"Naszą odpowiedzią na tę nową sytuację - (czyli) włączenie do struktury instytucjonalnej Zachodu i jednoczesny wzrost napięcia w relacjach ze Wschodem, powinno być przesunięcie uwagi z osi Wschód-Zachód na Północ-Południe. Temu właśnie służy projekt Trójmorza" - podkreślił.

W ocenie szefa rządu, projekt Trójmorza nie ma być konkurencyjnym wobec UE. "Wręcz odwrotnie. Trójmorze jest komplementarne wobec UE" - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, iż Trójmorze to szansa nie tylko na wzmocnienie współpracy pomiędzy samymi państwami regionu, ale także na wzmocnienie współpracy naszych państw z największym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Jak mówił, USA pozostają bardzo zainteresowane tą inicjatywą od momentu jej inauguracji, "czego najlepszym dowodem był udział prezydenta Donalda Trumpa w szczycie Trójmorza w Warszawie w lipcu 2017 roku".

W jego ocenie, zaangażowanie strony amerykańskiej "może być kluczem do sukcesu tej inicjatywy i wzmocnieniem naszych relacji transatlantyckich".

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.