Manewry organizowane były przez Hungarian Defence Forces Civil-Military Cooperation and Psychological Operations Centre (HDF CMCPOC). Było to międzynarodowe ćwiczenie dowódczo–sztabowe, połączone z ćwiczeniem taktyczno–specjalnym - podaje oficjalny portal CPdMZ.

Ćwiczenie było ukierunkowane na podwyższenie zdolności do prowadzenia działań współpracy cywilno–wojskowej oraz działań psychologicznych (PSYOPS) przez oficerów komórek sztabowych i pododdziały CIMIC/PSYOPS na poziomie taktycznym. Tegoroczna edycja była trzecim tego typu międzynarodowym ćwiczeniem realizowanym z udziałem przedstawicieli władz i instytucji lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych - czytamy.

Ćwiczenie było prowadzone zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO, w oparciu o doktryny i procedury współpracy cywilno-wojskowej. Oprócz Polaków w ćwiczeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek CIMIC i PSYOPS z sił zbrojnych Węgier, Czech, Słowacji, Niemiec i USA.