Na ławników SN wybrano:

 • Mariusza Kolankowskiego,
 • Józefa Kowalskiego,
 • Annę Kuć,
 • Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek,
 • Jacka Leśniewskiego,
 • Romana Markiewicza,
 • Marka Molczyka,
 • Agatę Pawlak,
 • Aleksandra Popończyka,
 • Bogusławę Rutkowską,
 • Wojciecha Szczepka,
 • Elizę Szepeluk,
 • Agnieszkę Zielonkę.

Głosowanie w Senacie w sprawie wyboru ławników przeprowadzono w piątek po godz. 10. Senatorowie mieli wymienionych na kartach do głosowania 15 kandydatów - 13 zarekomendowanych przez senacką komisję i dwoje, wobec których komisja wydała opinię negatywną. Wobec każdego z kandydatów senator mógł oddać głos za, przeciw lub wstrzymujący. Wyniki głosowania marszałek Senatu Stanisław Karczewski odczytał po przeliczeniu głosów.

Poparcia Senatu nie uzyskały dwie kandydatury, które komisja oceniła negatywnie.

Termin na wybór przez Senat ławników SN upływał 3 lipca; termin na zgłaszanie kandydatur na ławników minął 24 maja. Spośród 19 kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły w terminie do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniło 15. Ponieważ liczba ławników w SN określona została przez I prezes tego sądu na 36, to już wcześniej wskazywano, iż w późniejszym czasie potrzebny będzie wybór uzupełniający.