Zarządu PGNiG ocenił, że uzgodnione warunki porozumienia, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych.

„Na mocy porozumienia strony prowadzić będą negocjacje zapisów wiążącej, 20-letniej umowy na zakup przez spółkę 2 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi blisko 2,7 mld m sześć. gazu ziemnego po regazyfikacji. Potencjalne dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku” - napisano w komunikacie.

Potencjalne dostawy od Venture Global LNG, Inc. będą realizowane za pośrednictwem powstających instalacji eksportowych w Luizjanie, tj. Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy w 2022 r. oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy w 2023 r.