Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce, odbywające się pod hasłem "Poznań. Chrystus i my", zostały zainaugurowane w grudniu 2017 roku.

Dziś w Poznaniu rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe. W procesji ulicami miasta przeniesiony został łaskami słynący obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, z kościoła Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła do fary.

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. w poznańskiej farze prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał, że 50 lat temu, koronując w Poznaniu cudowny wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, kard. Stefan Wyszyński zauważył, iż "nie było nic bardziej stosownego, jak rozpocząć uroczystość Tysiąclecia od koronacji Obrazu Matki Bożej".

- Gdy więc dziś, tą uroczystą eucharystią, sprawowaną tutaj, w poznańskiej farze, rozpoczynamy i my obchody, tym razem już 1050-lecia przybycia do Poznania pierwszego w Polsce biskupa Jordana, wydaje się również jak najbardziej stosowne, aby zwrócić się najpierw właśnie ku Tej, która przez wieki patronuje temu miastu jako Matka Boża w Cudy Wielmożna, Pani Poznania

 - powiedział.

Prymas przypomniał również początki Kościoła w Polsce. Jak mówił, wysiłek ewangelizacyjny pierwszego biskupa Jordana wydał owoce, które "musiały przez lata dojrzewać i nie od razu, i nie we wszystkim ukazały swoją prawdziwą żywotność. Aby się mocniej zakorzenić, potrzebowały również męczeńskiej krwi świętego Wojciecha. Aby dojrzewać i wzrastać, potrzebowały świadectwa wiary i gorliwości w jej głoszeniu pierwszych polskich braci męczenników".

Abp Polak zaznaczył, że wraz z przybyciem pierwszego biskupa na ziemiach piastowskich pojawił się także Chrystus, któremu towarzyszyła jego matka.

- Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem (…), jak mówią nam o tym liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a w szczególności pieśń Bogurodzica. O Jej matczynej obecności świadczy więc już historia początków naszej wiary. Tu, w Poznaniu, zaświadcza również skromna postać owego franciszkańskiego kwestarza, brata Tomasza Dybowskiego, który - jak to przypomniał w swej koronacyjnej homilii Prymas Tysiąclecia - bierze na piersi skromny obraz Matki Bożej, który przedtem przechowywał w swojej celi, i wędruje po mieście zniszczonym szwedzkimi najazdami, aby zdobyć jałmużnę dla licznych biedaków

 - podkreślił hierarcha.

Arcybiskup wskazał, że Maryja nie tylko była wraz z uczniami w Wieczerniku, była gdy Kościół dopiero się rodził, ale i pozostała z nim i w nim do dziś.

- Idzie więc również z nami, idzie z Kościołem, także tym Kościołem, który jest w Poznaniu, tak jak niesiona przed wiekami na piersi brata Tomasza wyszła z klasztornej celi do mieszkających w tym mieście ludzi. Idzie więc i uczy nas wciąż tej prawdy, że Kościół - jak to mocno przypomniał nam i to właśnie w Wieczerniku papież Franciszek - tam się narodził, a narodził się, wychodząc

 - zaznaczył duchowny.

Prymas wskazał, że Kościół "wyszedł z Wieczernika do wszystkich. Wyszedł na cały świat. Wyszedł i idzie, także ulicami tego miasta, aby ofiarować człowiekowi miłość i bliskość Boga, nadzieję życia w Chrystusie. Idzie, aby opowiadać o miłosierdziu Boga objawionym nam i konkretnie doświadczonym w Jezusie Chrystusie i miłosierdzie czynić, i jak kiedyś brat Tomasz, idzie, by zespalać i jednoczyć ludzi dla wspólnego dobra".

Abp Polak zaznaczył, że "Kościół idzie, by nieść człowiekowi wyzwalające orędzie Ewangelii. Nie zatrzymuje się więc przed ludzką słabością i grzechem, ale mocą Bożej łaski i Bożego miłosierdzia pragnie go z tej sytuacji wyzwalać. Kościół idzie więc pomny na Wieczernik, na dzień Ducha Świętego, wierząc - jak mówi nam papież Franciszek - że to Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii, śmiało, głośno w każdym czasie i miejscu, także pod prąd".

Rozpoczęte dziś centralne obchody jubileuszu potrwają do niedzieli. W piątek wieczorem nad Wartą na Ostrowie Tumskim wystąpi kwartet wokalny Il Divo. Koncert poprzedzi specjalny program "Śpiewanki Wielkopolskie", przygotowany przez artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu we współpracy z poznańskim Teatrem Polskim.

W sobotę legat papieski, prymas Czech kard. Dominik Duka, będzie przewodniczył mszy św. jubileuszowej z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Tego samego dnia w Poznaniu odbędzie się też spotkanie wspólnot i stowarzyszeń katolickich w kościołach stacyjnych. W niedzielę zaplanowano natomiast uroczystą eucharystię dla rodzin w poznańskiej katedrze i festyn rodzinny organizowany przez Caritas.

Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Biskupstwo poznańskie było wprost zależne od Stolicy Apostolskiej, w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Obecny metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, jest 96. następcą biskupa Jordana.