"Nie pozostawimy rolników bez pomocy. Ci wszyscy, którzy ponieśli straty, nie z własnej przecież winy, tylko ze względu na niesprzyjająca aurę, będą mogli liczyć na pomoc rządu, na pomoc państwa" - powiedział minister.

"Instrumentarium jest znane od wielu lat, (...) różnego rodzaju ulgi i pomoce w obciążeniach dla gospodarstw. Również pomoc finansowa przy znacznej skali strat w gospodarstwie" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że aby to rozpocząć, potrzebne jest "wyszacowanie" strat.