Umowa zlecona przez Centrum Uzbrojenia Lotniczego Amerykańskich Sił Morskich NAWCWD (Naval Air Warfare Center Weapons Division) zakłada zapewnienie niesprecyzowanej liczby świadczeń dot. rozszerzonego cyklu życia produktu, na które składać się ma działalność inżynieryjna, integracja nowego oprogramowania, konfiguracje ustawień systemowych, aktualizacje laboratoryjne i usprawnienia systemowe. Kontrakt dla podmiotów zagranicznych realizowany będzie w procedurze Foreign Military Sales (FMS). Prace mają zostać zakończone do czerwca 2023 roku.