Głównym organizatorem szkolenia (Joint Logistic Support Group Orientation Training and Exercise JLSG OT&E) było Wielonarodowe Centrum Koordynacji Logistycznej (MLCC – Multinational Logistic Coordination Centre) w Pradze, a gospodarzem słowackie Siły Zbrojne. Zajęcia odbywały się na Akademii Słowackich Sił Zbrojnych w m. Liptovsky Mikulas.

Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym tygodniu żołnierze uczestniczyli w wykładach na temat struktury, przeznaczenia oraz zadań JLSG (Joint Logistic Support Group – Wielonarodowego Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego). Poruszono kwestie dotyczące zabezpieczenia logistycznego wojsk operacyjnych i wsparcia sił sojuszniczych przez państwo gospodarza (HNS – Host Nation Support). Szczegółowo omówiono zabezpieczenie techniczne, materiałowe, medyczne oraz inżynieryjne, a także transport i ruch wojsk - czytamy na portalu opolskiej brygady. 

Drugim etapem szkolenia było praktyczne ćwiczenie, które miało na celu doskonalenie możliwości szybkiego użycia JLSG. Sprawdzono funkcjonowanie systemu meldunkowego i zastosowanie procedur zabezpieczenia logistycznego w wielonarodowej operacji połączonej. Polscy oficerowie zajmowali kluczowe stanowiska w strukturze dowództwa grupy - podaje 10. BLog.

Połączona Grupa Wsparcia Logistycznego (ang. Joint Logistic Support Group – JSLG) to sojusznicza struktura powołana do kierowania i koordynacji logistyki w czasie działań bojowych. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne komponentów: lądowego, morskiego, powietrznego oraz wojsk specjalnych, wykonujących zadania w ramach wielonarodowej połączonej operacji wojskowej.