Życzę Wam przede wszystkim bezpieczeństwa, bo ono jest najważniejsze podczas wykonywania każdej pracy. Takiej samej liczby powrotów, co i wyjazdów oraz terminowego powrotu do kraju. Wasze rodziny, które zostają w Polsce, mogą zawsze liczyć na pomoc ze strony Centrum — powiedział dowódca CPdMZ płk Paweł Chabielski, cytowany przez oficjalny portal kieleckiej jednostki. 

Z kolei dowódca wyjeżdżającego zespołu Łącznikowo-Monitorującego mjr Waldemar Tutaj zapewnił, że jego podwładni zrobią wszystko, aby spoczywające na nich zadania wykonać na jak najwyższym poziomie.

W ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego żołnierze z Kielc pełnią obowiązki w Zespole Łącznikowo-Monitorującym (LMT), który zajmuje się monitorowaniem sytuacji bezpieczeństwa w swoim rejonie odpowiedzialności.