Papież Franciszek wyraził jasno swoje zdanie na temat zwolenników aborcji. Ich działania porównał do prób oczyszczenia rasy przez nazistów. I trudno się z tym nie zgodzić...

Rozważanie aborcji i jej dokonywanie z powodu uszkodzeń płodu i obaw na tym tle nazwał "modą" i "zwyczajem".

Kiedy okazuje się, że "być może dziecko nie jest zdrowe albo ma jakąś wadę, pierwszą myślą jest: "nie chcemy go" - mówił papież.

- To dzieciobójstwo. Aby zapewnić sobie spokojne życie zabija się niewinnego 

- dodał w czasie audiencji w Watykanie.