Körmenda gorąco podziękowała za zaproszenie na XIII Zjazd klubów „Gazety Polskiej”. Jak powiedziała konsul, László Csizmadia ogromnie żałuje, że chwilowe niedyspozycje zdrowotne nie pozwoliły mu na osobisty udział w zjeździe.

Mam ten zaszczytny obowiązek przekazać podziękowanie, ale również powitać bardzo gorąco uczestników tego zjazdu, nie tylko tych obecnych tutaj, ale również powitać wszystkich członków klubów „Gazety Polskiej”

– powiedziała Adrienne Körmenda.

Przekazała, że społeczna rada ruchu obywatelskiego na Węgrzech jest gotowa potwierdzić i odnowić umowę, która została zawarta 15 marca 2012 roku miedzy ruchami obywatelskimi na Węgrzech, a Klubami „Gazety Polskiej”.

Węgierska umowa proponuje odnowić ją w niezmienionej formie. Najważniejszymi punktami tej umowy według Węgrów jest to, że obie strony są gotowe do brania udziału w tworzeniu ruchu patriotów Europy i popierać ten ruch

– podała.

Strona węgierska i polska uważają, że najważniejszą zasada życia publicznego, jest społeczna kontrola tego życia według zasady „nic o nas bez nas” – mówiła.

Strona polska i węgierska wierzą w ideę wspólnej Europy, ideę wspólnej Europy suwerennych narodów. Obie strony uważają, że celem współpracy w ramach tej wspólnej Europy jest stworzenie społeczeństwu godnych warunków życia, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wolności

– dodała.

8 kwietnia tego roku odbyły się wyroby parlamentarne na Węgrzech.

W tym czasie nastąpiła niesłychana mobilizacja elektoratu, który uważa, że trwałym bezpiecznym fundamentem państwa węgierskiego mogą być tylko te wartości, których Węgrzy wybrali tysiąc lat temu, gdy tutaj w kotlinie karpackiej zawozili swoją nową ojczyznę, tzn. wartości chrześcijańskie

– powiedziała Adrienne Körmenda.

Dodała, że zasadniczą kwestią tych wyborów były wartości, według których społeczeństwo węgierskie chce budować swoją przyszłość. Zaznaczyła, ze społeczeństwo, które jest na Węgrzech laicyzowane, wybrało wartości chrześcijańskie.

Mamy nadzieję, że założenie takiego wspólnego, europejskiego ruchu patriotów Europy nastąpi jesienią tego roku z inicjatywy węgierskiego ruchu obywatelskiego i Klubów „Gazety Polskiej” – powiedziała.

Wtedy, dzięki tej współpracy będzie urzeczywistnimy tę zasadę, że „wspólnymi siłami damy radę”. Niech żyje Polska, dziękuję bardzo

– zakończyła.