Pozostałe ujęte w sondażu partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. SLD uzyskałby 4 proc. głosów, PSL również 4 proc., partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego - 2 proc., a Partia Razem - 1 proc.

Poparcie dla PiS zwiększyło się o 3 punkty proc. w stosunku do sondażu z maja. Notowania PO pogorszyły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 2 punkty proc. Również o 2 punkty proc. spadło poparcie dla Kukiz'15.

O 1 punkt proc. poprawiły się notowania Nowoczesnej. O 2 punkty proc. zmniejszyło się poparcie dla SLD, o 1 punkt proc. mniejsze było w czerwcu poparcie dla PSL.

Bez zmian w porównaniu do poprzedniego sondażu pozostały notowania Partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego i Partii Razem.


Niezdecydowanych, któremu ugrupowaniu udzieliliby poparcie, było 14 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku czerwca udział w nich wzięłoby 66 proc. ankietowanych, do urn nie poszłoby 18 proc., a niezdecydowanych było 15 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-14 czerwca na liczącej 1029 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.