Od pierwszego stycznia 2018 roku wzrosła płaca minimalna i stawka godzinowa. Wynoszą odpowiednio 2100 zł oraz 13 zł 70 gr za godzinę.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska dziś rano podała, że jej resort zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia.

Wzrost ten ustawowy, minimalny, który odnosi się do minimalnego wynagrodzenia, to jest 116,70 złotych. Ministerstwo Rodziny, mój resort zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia, jego podwyższenie do kwoty 2250 złotych. W poprzednim układzie, o którym mówiłam, byłoby to 2216,70 złotych

– podała Rafalska.

Nasza propozycja na tym etapie nie została zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów, jest tu rozbieżność. My zgłosiliśmy na Stałym Komitecie zdanie odrębne, ale jutro jest Rada Ministrów i będzie rozstrzygnięcie, ponieważ w terminie do 15 czerwca partnerom i Radzie Dialogu Społecznego musimy przedstawić propozycję i jeżeli partnerzy swojej propozycji nie uzgodnią, to ostateczne ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia i również stawki godzinowej odbędzie się do 15 września

– mówiła minister.

Nasza propozycja jest taką propozycją (mówię tu o Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), która pozwoli utrzymać relację minimalnego wynagrodzenia na poziomie 47,2% w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia. Nie chcemy, żeby uciekło nam przeciętne wynagrodzenie – dodała.