Fundacja Opoka została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski 5 czerwca 1998 roku. Jej zadaniem jest służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji, pomoc w opracowywaniu stron internetowych diecezji oraz tworzenie katolickiego portalu www.opoka.org.pl.

Ks. Marek Gancarczyk urodził się 1 stycznia 1966 roku w Paniówkach na Śląsku. Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach i 16 maja 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po ukończeniu seminarium posługiwał jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku Niedobczycach. W 1996 roku został redaktorem naczelnym miesięcznika dla dzieci i młodzieży "Mały Gość Niedzielny".

W 2003 roku został redaktorem naczelnym ogólnopolskiego tygodnika "Gość Niedzielny". Funkcję tę pełnił do 24 stycznia 2018 roku. W tym czasie był również dyrektorem wydawnictwa Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny" i asystentem kościelnym "Małego Gościa Niedzielnego". Na początku czerwca ks. Gancarczyk został wyróżniony przez środowisko śląskich dziennikarzy nagrodą specjalną Silesii Press za zbudowanie pozycji rynkowej "Gościa Niedzielnego".