W skład każdej z drużyn wchodzili przedstawiciele sekcji wykrywania i monitorowania skażeń oraz sekcji likwidacji skażeń, występujących w każdej kompanii i baterii. Zasadniczym celem zawodów było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności tychże sekcji w wykonywaniu zadań na rzecz własnych pododdziałów oraz Centrum, podniesienie poziomu wyszkolenia indywidualnego i zespołowego, ale przede wszystkim wyłonienie najlepszej sekcji na szczeblu Centrum - podaje oficjalny portal  CSAiU.

Zawodnicy musieli zmierzyć się z szeregiem konkurencji. Obejmowały one wiedzę teoretyczną, jak również umiejętności praktyczne. W ramach części teoretycznej drużyny przygotowywały komunikat dotyczący sytuacji zagrożeń OPBMR – tzw. CBRN-1 oraz rozwiązywały test z zakresu wiedzy z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – czytamy.

W ramach zmagań praktycznych drużyny nakładały odzież ochronną, pokonywały pieszo teren skażony i wykonywały strzelanie szkolne z pistoletu wojskowego i karabinka – oczywiście w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami. Musieli ponadto wykazać biegłość w posługiwaniu się sprzętem do wykrywania skażeń oraz zestawów odkażających - informuje toruńskie centrum.

Po podsumowaniu rywalizacji trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca kompanię wsparcia, natomiast druga pozycja przypadła w udziale baterii artylerii samobieżnej. W tym roku najlepszym wynikiem może poszczycić się „brązowa” drużyna z roku ubiegłego reprezentująca kompanię zaopatrzenia - czytamy.