Za projektem opowiedziało się 151 posłów wszystkich sił politycznych, z wyjątkiem siedmiu deputowanych małej partii "Wola" biznesmena Weselina Mareszkiego.

Resort obrony Bułgarii przewiduje ogłoszenie przetargu na myśliwce, w którym ma zostać przedstawionych 12 ofert z siedmiu państw. Wartość zamówienia ma wynieść 1,8 mld lewów (923 mln euro). Są to wyłącznie kraje natowskie i unijne; Rosja nie została zaproszona do udziału.

Według planów ministerstwa pierwsze dostawy mają być zrealizowane w najbliższych 24 miesiącach i będą podzielone na dwa etapy. Do trzech lat Bułgaria powinna osiągnąć operacyjną zdolność do samodzielnego pełnienia misji Air Policing, a do 5 lat – pełną zdolność. Kraj ma dysponować wtedy 16–30 zdolnymi do lotu myśliwcami i 30 wyszkolonymi pilotami.

Obecnie Bułgaria posiada 15 myśliwców MiG 29, z których tylko pięć jest zdolnych do działania.

W marcu resort obrony zawarł z producentem RSK MiG umowę o ich remoncie i modernizacji; wartość umowy to ok. 40 mln euro.

Projekt zakłada, że zakup 150 pojazdów opancerzonych dla piechoty będzie rozłożony na 12 lat.