Bank Światowy zauważył dziś w komunikacie, że Polska w ostatniej dekadzie osiągnęła status kraju rozwiniętego, rosnąc w tempie średnio powyżej 3,5 proc. PKB, z czego skorzystała również gorzej sytuowana część społeczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ: Moody’s znów chwali Polskę

Wskazano, że mimo to Polska stoi w obliczu szeregu wyzwań, np. w 2030 r. co trzecia osoba będzie miała 65 i więcej lat. Kilka regionów w Polsce zalicza się do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, w Polsce jest 33 z 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

Nowa strategia pozwala Polsce mieć dostęp zarówno do usług doradczych z Banku Światowego, jak również do środków finansowych. W ramach wdrażania nowej strategii, eksperci Banku Światowego będą dzielić się z Polską swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając dalszy rozwój Polski i doganianie bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej

– mówi, cytowany w komunikacie, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Pinerúa.

Wyjaśniono, że nowa strategia dla Polski będzie koncentrować się na rozwijaniu kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, reformach pobudzających zrównoważony wzrost gospodarczy oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowy rating Polski. Świetne prognozy!

Wymieniono sześć szczegółowych celów strategii. Pierwszy to rozwój efektywnego systemu ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Drugi - promowanie przedsiębiorczości i unowocześnianie szkolnictwa wyższego. Trzeci - pobudzanie rozwoju regionalnego.

Ponadto celami strategii są także: wspieranie kompetencji instytucji publicznych; poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza; ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi.

Strategia zakłada również większe zaangażowanie należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC), która pracuje z sektorem prywatnym.

Polska to zaawansowany partner, który potrzebuje wyrafinowanej oferty. To też kraj, w którym możemy rozwijać innowacyjne w skali Europy i Azji Środkowej instrumenty finansowe i inne rozwiązania, które później będą wykorzystywane także w innych krajach regionu i na świecie

– tłumaczy szef IFC na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią Thomas Lubeck.

W ramach nowej strategii IFC będzie działać na rzecz umacniania lokalnego rynku kapitałowego i ekspansji polskich firm za granicę. IFC będzie również wspierała przyjazne środowisku inwestycje przedsiębiorstw oraz miast, mobilizując środki z sektora prywatnego.

Nowa strategia Banku Światowego dla Polski ma obowiązywać do 2024 roku.

Partnerstwo z Grupą Banku Światowego jest ważne dla Polski, ponieważ możemy korzystać z doświadczeń i analiz międzynarodowych ekspertów. Z drugiej strony, doświadczenia polskiej, udanej transformacji gospodarczej mogą być wartościową lekcją dla innych krajów, z którymi Grupa Banku Światowego pracuje

– ocenił członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Samecki.