5 czerwca funkcjonariusze CBŚ zatrzymali 10 osób. Do zatrzymań doszło w ramach śledztwa dotyczącego wyrządzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie szkody w kwocie nie niższej niż 21,3 mln zł.

Zatrzymane osoby należą do trzech grup producentów – w tym producentów owoców i warzyw, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wśród których są osoby wchodzące w skład zarządów, wspólnicy oraz prokurent.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one popełnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, znacznych oszustw na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie oraz Unii Europejskiej. Podejrzani są oni także o przedłożenie podczas ubiegania się o dofinansowanie kłamliwych dokumentów o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów inwestycji gospodarczych. Wśród tych dokumentów były m.in. operaty szacunkowe nieruchomości, które zawierały nieprawdziwe informacje co do rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości wskazywanych we wnioskach.

Jednym z podejrzanych jest biegły rzeczoznawca. Dla pieniędzy sporządził on kłamliwe operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych. Przedstawiając w tych dokumentach zawyżone wartości nieruchomości, podejrzany udzielił w ten sposób pomocy przedstawicielom ustalonych producentów w wyłudzeniu z ARiMR sporego dofinansowania.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.