Brygada wyposażona w systemy balistyczne Iskander-M została postawiona w stan gotowości, następnie przemieściła się do docelowego miejsca, gdzie systemy rakietowe zostały rozłożone. Będąc na pozycjach załoga sprawdzała systemy ładowania pocisków, przeprowadzała testy operacyjności systemu rakietowego jak i głównego napędu Iskanderów. 
W trakcie ćwiczeń sprawdzane były systemy kamuflażu, ochrony przed czynnikami nuklearnymi biologicznymi i chemicznymi. Realizowano również działania związane z przypadkami działań sabotażowych.
Systemy Iskander są w stanie niszczyć cele oddalone do 500 km z dokładnością do 30 metrów. Wykorzystywane mogą być do niszczenia centrów dowodzenia i komunikacji, lotnisk, infrastruktury krytycznej czy też stanowisk artyleryjskich. Co więcej, Iskandery mogą przenosić głowice konwencjonalne jak i jądrowe o masie od 480 kg do 720 kg. 
Warto przypomnieć, że do 2020 roku zakończy się proces wycofywania ze służby taktycznych zestawów rakietowych OTR-21 Toczka, które zostaną zastąpione właśnie Iskanderami.