Jak każdy członek Rady Bezpieczeństwa ONZ Polska sprawowała prezydencję przez jeden miesiąc. W maju wystąpiła z kilkoma znaczącymi inicjatywami. Najważniejszą stała się debata 17 maja poświęcona umacnianiu prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Prowadził ją i wygłosił przemówienie prezydent RP Andrzej Duda.

Według ambasador Polski przy ONZ Joanny Wroneckiej Rada Bezpieczeństwa debatowała na ten temat w roku 2006 za czasów prezydencji duńskiej. Istotnym wkładem Polski w pracę RB stała się także dyskusja 22 maja dotycząca ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych. Przewodniczył jej minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Podczas obu tych wydarzeń głos zabierali przedstawiciele ponad 80 państw. Szef polskiej dyplomacji przebywał w Nowym Jorku także 29 maja na posiedzeniu RB poświęconym Ukrainie.

Chcemy, aby nie było akceptacji dla agresywnych działań Rosji wobec naszego sąsiada. Będziemy popierać jedność i integralność terytorialną oraz suwerenność Ukrainy. W strategicznym interesie Polski leży silna Ukraina o proeuropejskiej, proatlantyckiej orientacji 

– mówił Czaputowicz.

W trakcie majowej prezydencji Polska zorganizowała briefing na temat operacji pokojowych, głównie na kontynencie afrykańskim. Przygotowała także spotkanie w formule Aria (od nazwiska wenezuelskiego dyplomaty Diego Arii), o sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych.

Było to zarazem okazją dla pokazania pozytywnych przykładów ukrócenia procederu używania dzieci jako żołnierzy w takich krajach jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad, Sudan czy Demokratyczna Republika Konga.

Polska przewodniczyła w maju wszystkim zaplanowanym debatom w tym koncentrującym się na Syrii, Libii, Iraku, Bośni i Hercegowinie, Sudanie oraz Burundi.

Niezależnie od przewidzianych spotkań Polska przewodziła spotkaniom Rady zwołanym w reakcji na rozwój wydarzeń na świecie, np. zaognienia konfliktów. Należały do nich debaty poświęcone sytuacji na granicy między Izraelem a Strefą Gazy.

W czwartek, w ostatnim dniu polskiej prezydencji w RB, Rada zajęła się sytuacją w Sudanie Południowym i sankcjami wobec tego kraju.

Większość majowych posiedzeń i dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa prowadziła ambasador Wronecka. Kilka posiedzeń prowadził jej zastępca, Paweł Radomski.

Ponieważ członkowie Rady Bezpieczeństwa obejmują prezydencję w kolejności alfabetycznej co miesiąc, Polska obejmie ją w trakcie dwuletniej kadencji jako niestały członek jeszcze raz w 2019 roku. Nie wiadomo na razie, w którym miesiącu. W czerwcu nastąpi bowiem głosowanie, w wyniku którego jako członkowie niestali zostaną przyjęte nowe państwa.