Najważniejszymi celami spotkania było zakończenie procesu generacji sił, ustalenie stanów osobowych i zaangażowanego sprzętu oraz dokonanie uzgodnień w zakresie logistyki. Rozważano wymagania stawiane wobec państwa gospodarza, którego rolę pełni Polska oraz zapisy umów regulujących kwestie zabezpieczenia i funkcjonowania międzynarodowych uczestników ćwiczenia. Pracowano nad uzgodnieniem ostatecznego sposobu prowadzenia działań taktycznych na poligonach oraz nad zabezpieczeniem teleinformatycznym ćwiczenia, a także wykorzystaniem baz danych i systemów wspomagania komputerowego. Kontynuowano również prace nad rozwojem scenariusza przebiegu ćwiczenia — powiedział Artur Warwas z Zarządu Szkolenia DO RSZ, koordynującego całość przygotowań do Anakondy-18, cytowany przez oficjalny portal Dowództwa Operacyjnego. 

W konferencji, na zaproszenie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, uczestniczyło ponad 450 przedstawicieli różnych instytucji m.in. ministerstwa obrony narodowej, wszystkich rodzajów sił zbrojnych, szkolnictwa wojskowego, administracji publicznej oraz armii państw tworzących struktury dowodzenia i siły NATO. Uczestnicy reprezentowali zarówno ćwiczących, kierownictwo ćwiczenia jak i elementy podgrywające struktury wojskowe oraz układu pozamilitarnego różnych szczebli — czytamy.

W ostatnich dniach przeprowadzono również dwa inne przedsięwzięcia związane z Anakondą-18. Jednym z nich były warsztaty poświęcone opracowaniu założeń do planu podawania wiadomości oraz budowaniu bazy danych systemu symulacji prowadzone w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej. Ponadto zorganizowano jednodniowe spotkanie do ćwiczenia taktyczno- specjalnego pk. Kaper-18/II, w ramach którego uszczegółowiono przebieg epizodów oraz zaangażowanie instytucji układu pozamilitarnego i poszczególnych dowództwo SZ RP — informuje DO RSZ.

Tegoroczna Anakonda-18 będzie siódmą edycją ćwiczenia, które organizowane jest w cyklu dwuletnim.